הפסקת פעולת הויקיאופ החל מ- 15.6.2013

לאחר 7 שנים של שרות מסור, ויקיאופ פורש לגמלאות.
בעקבות המעבר לסביבת למידה מקוונת חדשה – סביבת אופל – ניתן להשתמש בוויקי המשולב באתרי הקורסים ואין עוד צורך במערכת החיצונית.
מרכזי הוראה המבקשים ליצור פעילויות שיתופיות באתר הקורס, מוזמנים לפנות למלווים האישיים שלהם בשה"ם או לתמי נויטל.

צוות שה"ם